Privacyverklaring

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring en die van anderen verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Inleiding 

Dit is de privacyverklaring van Schadeherstel Friesland, Morseweg 5, 8912 BG Leeuwarden. In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe wij omgaan met de privacy van (potentiële) klanten en websitebezoekers.

Wat doet Schadeherstel Friesland met uw gegevens?

Wij verwerken gegevens overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Wij zorgen ervoor dat vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, en dat passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen. Wij bieden producten en diensten op het gebied van herstellen van personenauto’s en bedrijfswagens. Om u deze producten en diensten aan te kunnen bieden, werken wij samen met diverse externe partners.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor: 

  • Informatieverschaffing, waaronder het uitvoeren van analyses voor statistische en wetenschappelijke doeleinden, managementrapportages en het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten;
  • Het uitvoeren van marketingactiviteiten;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • en kunnen daartoe om technische, operationele of commerciële redenen ook aan onze partners ter beschikking worden.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer(s), IP-adres en gegevens over en aangaande (bijv. beeldmateriaal) de aan u geleverde diensten en de financiële afwikkeling ervan.

Uitgesloten aansprakelijkheid

Wij besteden grote zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van onze website. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig, juist en actueel is, dan wel deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud en het gebruik van deze website, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Schadeherstel Friesland.

Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van onze diensten stelt u bepaalde gegevens ter beschikking aan ons. Wij bewaren en gebruiken alleen persoonsgegevens die direct door u verstrekt zijn, of informatie waarvan duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld om te worden verwerkt. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan zoals beschreven in deze privacyverklaring, of zoals logisch zou zijn voor het verlenen van een optimale dienstverlening. Gegevens worden waar nodig wel intern, maar niet met derden gedeeld.

Cookie verklaring

In onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van de site wordt meegestuurd en lokaal op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Op deze website maken wij gebruik van Google Analytics (onderdeel van het Amerikaanse bedrijf Google) om anonieme bezoekersgegevens te kunnen analyseren en onze website te verbeteren. Google kan verplicht worden deze gegevens aan derden te verschaffen. De meeste browsers accepteren standaard cookies, maar meestal is dit ook uit te zetten. Dit kan er wel in resulteren dat een website niet meer goed of volledig werkt. We adviseren daarom in plaats daarvan regelmatig uw cookies te verwijderen. Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te volgen of te identificeren. Wij maken gebruik van sessie- cookies om gegevens bij te houden over inlogsessies van bezoekers van onze website.

Nieuwsbrief, klantenenquête en contactformulier

Schadeherstel Friesland brengt geen nieuwsbrief uit om klanten op de hoogte te houden van haar producten en/of diensten. Wel vragen wij uw emailadres voor onze klantenenquête. Als u uw e- mailadres verstrekt, wordt dit automatisch aan de lijst met te enquêteren klanten toegevoegd. U ontvangt éénmalig een verzoek tot het invullen van deze enquête. Het invullen van deze enquête is niet verplicht, maar wij verzoeken u wel vriendelijk om deze naar waarheid in te vullen. Als u op onze website een contactformulier invult of als u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u verstrekt bewaart zo lang als nodig om uw bericht of e-mail volledig en correct te kunnen afhandelen. Voor commerciële doeleinden kunnen we contact met u opnemen via e-mail of per telefoon.

Internetsites van derden

Op deze website kan verwezen worden naar websites van derden (al dan niet via hyperlinks). Schadeherstel Friesland draagt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke websites en wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites van de hand. Een link naar een dergelijke website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Schadeherstel Friesland de website en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Privacy beleid van derden

Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links zijn verbonden met onze website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken. Daarom raden we u aan om het privacy beleid van deze websites te lezen alvorens u ze gebruikt.

Wijzigingen

Zo nu en dan brengen wij wijzigingen aan in onze privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring aan te passen en raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Beveiliging

Wij treffen beveiligingsmaatregelen om misbruik van of onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. De volgende specifieke maatregelen worden getroffen:

  1. Toegang tot persoonsgegevens vereist invoering van een gebruikersnaam en wachtwoord.
  2. Van onze website houden we statistieken bij, maar deze blijven anoniem.
  3. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld,
  4. Onze website is voorzien van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen terechtkomen.

Vragen & recht op inzage

U kunt ons schriftelijk vragen of, en zo ja welke persoonsgegevens wij ten aanzien van u verwerken. Mocht de door ons verstrekte informatie onjuistheden bevatten, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om deze te corrigeren of te schrappen. Indien u geen regelmatige informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, dan kunt u ons dat schriftelijk kenbaar maken. Uw verzoek tot inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan info@schadeherstelfriesland.nl